Oprema za CO2 silose

Konzerviranje kokuruznoga zrna u CO2 silosima:

  • toranjski silos ne zauzima velike površine tla
  • brzo punjenje silosa
  • tehnički riješeno pražnjenje silosa
  • omogućava kvalitetno konzerviranje zrna

Želite o tom proizvodu saznati više?
Pošaljite nam upit: